Aqua Knowledge AS

www.aquaknowledge.no


Vi er lokalisert i Tysvær kommune på sørvestlandet, og har kunder langs hele norskekysten. Hovemrådet vårt er tekniske analyser av fortøyningssystemer og notposer, men vi har også mange oppdrag der vi har prosjektledelse og ansvar for nye oppdrettsinstallasjoner eller ombygging av eksisterende anlegg.
 
MMCD
Under Aqua Nor 2011 lanserte vi MMCD (MøreNot Main Component Database) som er en web basert database for registrering, vedlikehold og oppfølging av teknisk utstyr på oppdrettsanlegg. Databasen omfatter alle hovedkomponenter der det stilles krav til sertifisering ihht NYTEK forskriften og NS 9415. Ved å bruke systemet aktivt i hverdagen vil både dere, sertifiseringsselskaper og kontrollmyndigheter ha full oversikt og kontroll over
 
• Sertifikater
• Levetider
• Inspeksjonsintervall
• Vedlikeholdsintervall
• Oppretting og lukking av avvik
• Dokumenter tilknyttet sertifisering
 
Kontakt oss på:
Tel: +47 474 84 803
 
Logg inn: www.mmcd.no (link til påloggingssiden)