Mørenot konsernet består av selskaper med ledende posisjoner i et internasjonalt marked som leverandører til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk.

Fishery

 
 

Fishery


Mørenot Fishery produserer og leverer alle typer redskaper som kan be...

 

Aquaculture

 
 

Aquaculture


Mørenot Aquaculture produserer notlin og oppdrettsnøter i Nylon og Dy...

 

Offshore

 
 

Offshore


Mørenot Offshore has extensive experience and is well established as ...

 

Mørenotgruppen

 
 

Mørenotgruppen


 
Mørenot konsernet består av selskaper med ledende posisjoner i et internasjonalt marked som leverandører til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk.
 
 
 
 
MODE 53 breaking world record
Polarcus is currently acquiring an ultra-wide 3D marine seismic project offshore Myanmar using Mørenot Offshores MODE 53 deflectors.
  Les mer 
Riktig utstyr har vært avgjørende for produksjonssuksessen på eksponert lokalitet ved Marine Harvest i Skottland. Produksjonsleder Sean Anderson trekker frem Flexilink som ett av suksesskriteriene.
  Les mer 
En innovativ leverandørnæring med fokus på miljøavtrykk
  Les mer 
Den tekniske sikkerheten til oppdrettsanlegg langs norskekysten har blitt bedre, men hvis næringen fortsatt skal vokse vil veksten måtte komme i den ytre kystsonen.
  Les mer 
Salmars nye Ocean Farming- prosjekt krever utstyr som tåler de tøffe forholdene i havet utenfor norskekysten. Mørenot bruker fiber til å skape verdens sterkeste og mest avanserte not- og tauteknologi til prosjektet.
  Les mer 
MMCD
Mørenots database for teknisk overvåkning og vedlikehold av teknisk utstyr nærmer seg 200 aktive brukere / lokaliteter.
  Les mer 
Selskapet Aqua Knowledge AS (del av Mørenot Aquaculture) med base i Haugesund inngikk under årets Aqua Nor i Trondheim en avtale med Marine Harvest Skottland på drifts og vedlikeholds databasen, MMCD.
  Les mer 
Kompetanse, innsikt og utvikling av spesialprodukter gir økt fiskevelferd og øker sannsynligheten for kontroll på lusenivået. Mørenot Aquaculture og NorseAqua har inngått samarbeid for å sikre optimale forhold for rensefisken. Samarbeidet gjelder primært mottaksstasjoner med integrert tare og som skal sikre skånsomt mottak av rensefisk.
  Les mer 
– Vi ser en voldsom interesse fra mange land. Det sier Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i havbruksleverandøren Mørenot Aquaculture.
  Les mer 
Kontakt
Søvikneset 91,

NO-6280 Søvik, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
Fax: +47 70 20 95 10
post@morenot.no
  Les mer