Mørenot konsernet består av selskaper med ledende posisjoner i et internasjonalt marked som leverandører til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk.

Fishery

 
 

Fishery


Mørenot Fishery produserer og leverer alle typer redskaper som kan be...

 

Aquaculture

 
 

Aquaculture


Mørenot Aquaculture produserer notlin og oppdrettsnøter i Nylon og Dy...

 

Offshore

 
 

Offshore


Mørenot Offshore has extensive experience and is well established as ...

 

Mørenotgruppen

 
 

Mørenotgruppen


 
Mørenot konsernet består av selskaper med ledende posisjoner i et internasjonalt marked som leverandører til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk.
 
 
 
 
Grønt konsept fra Mørenot Aquaculture
Mørenot Holding AS kjøper alle aktiviteter som retter seg mot utvikling, produksjon og salg av tråldører fra selskapet Injector Door Ltd.
  Les mer 
Denne uken er Fiskeskjer sin nye sild- og makrellnot klar til bruk, en flott og spennende not på 420x137 fv. Noten har 32 omfars maskestørrelse og 76 meters dypt bonett.
  Les mer 
Sparrow og Scorpion er for semipelagisk og bunntrålfiske i Nordsjøen og Barentshavet. Shark`14 er for reketrål til en av våre kunder i Nord-Norge
  Les mer 
Fra 1.januar 2015 er våre to fiskeridivisjoner Fishery og Dyrkorn slått sammen til ett selskap, som vil operere under navnet Mørenot Fishery AS.
  Les mer 
Mørenot har i flere år levert tekniske konsulenttjenester til sjøbasert oppdrett via sin konsulentavdeling i Mørenot Karmsund. Som et ledd i konsernets satsning på utvikling av tjenestesektoren i akvakulturindustrien, er avdelingen fra 1. januar 2015 etablert som et eget AS i Mørenotkonsernet.
  Les mer 
Med fokus på rømning
Mørenot Aquaculture AS har stor fokus på teknologiutvikling innen de utfordringer oppdrettsnæringen står overfor, så som løsninger for å redusere lakselus på fisken og løsninger som kan hindre lakserømming.
  Les mer 
I informasjonsmøte hos fiskeriministeren.
  Les mer 
Utbyggingen av Mørenot Radøy AS begynner å nærme seg gjennomført. Vi har fått stor plass for service av oppdrettsnøter og kan nå arbeide på 3 baner samtidig. Utvidelsen skal gjøre oss styrket i forhold til håndtering av nøter etter kunders ønsker og myndighetenes krav. Utbyggingen av Mørenot Radøy AS er et ledd i Mørenotgruppens satsinger på havbruksnæringen og fler utbygginger langs hele kysten av Norge kommer fortløpende fremover.
  Les mer 
Kontakt
NO-6280 Søvik, Norway
Tel: +47 70 20 95 00
Fax: +47 70 20 95 10
post@morenot.no
  Les mer